چگونه می توانم یک اهدای کمک مالی تکرار شونده (هر __ ماه __ دلار آمریکا اهدا کنم) را برنامه ریزی کنم؟ آیا کمک های مالی تکرار شونده برای عضویت به حساب می آیند؟

برای این کار به فرم اهدای کمک های مالی تکرار شونده سر بزنید.

اگر گزینه ی عضویت را انتخاب کنید، کمک های مالی تکرار شونده برای عضویت به حساب می آیند.

Comments are closed.