چه فرقی بین وظایف یک داوطلب و یک کارمند وجود دارد؟

سازمان OTW (سازمانی برای آثار دگرگون شونده) تماما از داوطلبان تشکیل شده است، بنابراین تمامی افراد خدماتشان را به عنوان یک داوطلب انجام می دهند. در همین حین انواع نقش ها سطوح مختلفی از مسئولیت ها و تعهدات را دارند که ما با استفاده از عنوان داوطلب و کارمند بین آنها تفاوت قائل می شویم.

عموما یک داوطلب به عنوان بخشی از یک دسته (مانند بررسی کنندگان تگ ها، کدنویس ها، تسترها، مترجمان) یا یک کارگروه است که وظایف خاص و متمرکزی برای انجام دادن دارند. معمولا از داوطلبان دسته ها انتظار حضور در جلسه ها وجود ندارد اما ممکن است از داوطلبان کارگروه ها انتظار برود که این کار را انجام دهند. داوطلبان درون کمیته های خودشان رای ندارند مگر اینکه آنها به عنوان کارمند کمیته نیز کار کنند.

کارمندان درون کمیته های OTW خدمت می کنند، از آنها انتظار می رود که در جلسات شرکت کنند و همچنین در کسب و کار و پروژه های کمیته ها به صورت فعالانه مشارکت می کنند. زمان کاری که از کارمندان انتظار می رود غالبا بیشتر از زمان کاری داوطلبان است. همچنین بعد از نه ماه خدمت تحت عنوان یک کارمند، یک فرد واجد شرایط برای عضویت در هیئت مدیره است.