چه تدابیری برای حفظ سرمایه‌گذاری اعضا موجود است؟

OTW (سازمانی برای آثار دگرگون شونده) یک شرکت بدون سود است که تابع قوانین و مقرراتی است که مسئولیت های وفاداری اش را برای انجام فعالیتها به گونه ای که اعتماد عمومی را نگه دارند دیکته می کنند. OTW نه تنها توسط اعضایش و هواداران خارج از سازمان تحت ذره‌بین قرار خواهد گرفت، بلکه توسط IRS و ایالت دلاویر، ایالت اتحاد ما، نیز بررسی خواهد شد.

تعدادی راهکار محافظتی اضافی نیز وجود دارند. سوءاستفاده از منابع مالی OTW منجر به کلاهبرداری می شود و ممکن است تحت پیگرد قانونی قرار گیرد. این به عنوان یک عامل بازدارنده ی محکم عمل می کند. توزیع منابع مالی OTW از اصول حسابداری عموما پذیرفته شده با درنظرگرفتن نظارت و مجوز دادن به مخارج پیروی خواهد کرد. در نهایت، OTW لازم است که فرم 990 را هر سال برای گزارش فعالیتهای مالی سازمان با IRS در پرونده قرار دهد.

OTW یک گزارش سالانه ایجاد می کند که شامل خلاصه ای از فعالیتهای OTW در طول سال گذشته به همراه بیانیه های مالی سازمان است. این گزارش هر سال بر روی وبسایت OTW در دسترس قرار داده می شود. فرم 990 یک سند عمومی است؛ هرچند در وبسایت OTW در دسترس نخواهد بود، به خاطر اینکه حاوی اطلاعات شخصی ای در مورد افراد است که نباید از طریق اینترنت در دسترس قرار بگیرند. افراد می توانند یک نسخه کاغذی از گزارش سالانه و فرم 990 را به ازای هزینه ی تکثیر و ارسال از طریق تماس با خزانه دار OTW دریافت کنند. لطفا در خط عنوان “Annual Report/990” (گزارش سالانه/990) را نوشته و یک آدرس پستی ارائه کنید.

Comments are closed.