چرا TWC پی دی اف هایی از مقالاتش را ارائه نمی کند؟

به خاطر اینکه Transformative Works and Cultures – TWC (آثار و فرهنگ های دگرگون شونده) یک مقاله ی چندرسانه ای است که عکسهایی از صفحات را منتشر می کند، ویدیوها را تعبیه می کند و از هایپرلینک ها استفاده می کند، بنابراین باید به صورت آنلاین ظاهر شود. پی دی اف ها نمی توانند به صورت کافی تجربه ی تعاملی مقاله را تکثیر کنند.

علاوه بر آن، به خاطر اینکه TWC تحت یک لیسانس انتساب Creative Commons – غیرتجاری 3.0 Unported کپی رایت می شود، هواداران ممکن است بخواهند که مقاله را با ایجاد پی دی اف هایی از محتوا و به طور عمومی در دسترس قرار دادن آن دگرگون کنند. تا زمانی که مستند آدرس های اینترنتی منبع اصلی را ارائه کند، این فعالیت تحت مقررات لیسانس Creative Commons کاملا قابل قبول است. در حقیقت TWC چنین فعالیت های هوادارانه ی دگرگون شونده ای را تشویق می کند.

در نهایت TWC در حال مخالفت کردن با اعتباری است که فضاهای آکادمیک به رسانه های چاپی می دهند. اگر ما پی دی اف های رسمی تهیه کنیم، این مستند ها و نه نسخه های آنلاین معتبر تلقی می شوند فقط به خاطر اینکه امتیاز چاپ توسط صنعت انتشار آکادمیک ارائه شده است—این در حالی است که این پی دی اف همواره عکس ایستای درجه دومی از مستند تعاملی خواهد بود.

Comments are closed.