چرا OTW به پول نیاز دارد و این پول قرار است برای چه چیزی خرج شود؟

OTW (سازمانی برای آثار دگرگون شونده) از منابع مالی برای خرید کالاها و سرویس هایی استفاده می کند که توسط داوطلبانش نمی توانند ارائه شوند، مانند هزینه های مربوط به عملیاتها و بعضی هزینه های اداری. این هزینه های عملیاتی شامل خرید نرم‌افزار و فضای سرور برای ایجاد و نگهداری آرشیو می شوند. هزینه های اداری شامل گستره ای از موارد معمول برای سازمان های بدون سود مانند بیمه، هزینه های پردازنده ی پرداخت، آماده سازی مالیاتی و خدمات حسابرسی می شوند.

Comments are closed.