چرا OTW باور دارد که آثار دگرگون شونده قانونی اند؟

هدف از قانون کپی رایت اینست که از حق خالق هر اثر برای کسب سود از اثرش در طول یک مدت زمان مشخص حفاظت شود تا دیگران به تلاش های خلاقانه و گسترش اشتراک دانش تشویق شوند. اما این جلوی حق دیگران برای پاسخ دادن به این اثر ابتکاری چه به صورت یک تفسیر منتقدانه، یک تقلید مسخره آمیز (parody) و یا، آنگونه که ما باور داریم، آثار دگرگون شونده را نمی گیرد.

در ایالات متحده کپی رایت توسط اصول استفاده ی عادلانه محدود می شود. پرونده ی قانونی Campbell در مقابل Acuff-Rose نشان داد که استفاده های دگرگون شونده از آثار نیازمند توجه و رسیدگی خاصی در بررسی های مربوط به اصول استفاده عادلانه دارند. برای کسانی که به مطالعه ی تجزیه و تحلیل قانونی عمیقتری علاقه‌مند هستند اطلاعات بیشتری را می توان در پیج آنالیز حقوقی فنلور پیدا کرد.