چرا یک آرشیو دیگر؟

اولین هدف ما این است که یک پکیج نرم افزاری جدید، مجانی و متن باز ایجاد کنیم که به هواداران این امکان را بدهد که آرشیوهای قدرتمند و با امکانات کامل خودشان را میزبانی کنند؛ این نرم افزار باید بتواند حتی آرشیوی با صدها هزار داستان را پشتیبانی کند و امکانات شبکه های اجتماعی را داشته باشد که به هواداران امکان ارتباط داشتن با یکدیگر را از طریق آثارشان بدهد.

هدف دوم ما این است که از این نرم افزار استفاده کنیم و یک مکان مرکزی میزبانی بدون سود و غیرتجاری برای فن فیکشن ها و سایر آثار هوادارانه ی دگرگون شونده فراهم آوریم؛ فضایی که در آن این آثار توسط وکالت مدافعی OTW (سازمانی برای آثار دگرگون شونده) محافظت می شوند و از کارهای OTW در زمینه ی قانونی بودن و ارزش اجتماعی این آثار بهره مند می شوند. برخلاف سایر آرشیوها، Archive of Our Own – AO3 (آرشیوی از آن خودمان) توسط کسانی که علایقشان در فندوم کم و زیاد می شود، اداره نمی شود؛ بلکه توسط سازمانی بدون سود که توسط هیئت مدیره ای منتخب و در چرخش از هواداران متعهد اداره می شود. ما امیدواریم که این امر به دوام و ثبات بیشتر نسبت به سایر سرویس ها و آرشیوها منتهی شود.