چرا در فرم اهدای کمک مالی به اسم و آدرس من نیاز دارید؟ آیا می توانم به صورت ناشناس کمک مالی اهدا کنم؟

برای کمک های مالی ای که جهت عضویت انجام می شوند، ما نیاز داریم که هر اهدا را به دلایل حقوقی به یک فرد مشخص مرتبط کنیم تا از اهدای چندین کمک مالی (و در نتیجه داشتن چندین حق رای) توسط یک فرد جلوگیری کنیم. (برای اطلاعات بیشتر، چرا برای دادن حق رای در انتخابات OTW به حق عضویت نیاز دارید؟ را مطالعه کنید.)

اطلاعات شما نزد ما محفوظ باقی می ماند و ما تعهد فراوانی به امنیت داده ها داریم. ما هرگز هویت هوادارانه و حقوقی شما را به هم مرتبط نخواهیم کرد. برای جزئیات بیشتر، لطفا سیاست حفاظت از حریم شخصی ما را مطالعه کنید.

اگر می خواهید بدون ارائه ی آدرس کمک مالی اهدا کنید، می توانید این کار را با استفاده از پول نقد یا حواله (فقط به دلار آمریکا) بدون عضویت انجام دهید. لطفا به آیا می توانم به صورت پول نقد یا حواله اهدای کمک مالی کنم؟ در بالا مراجعه کنید.

اگر سوالات بیشتری دارید لطفا با تیم توسعه و عضویت تماس بگیرید.

Comments are closed.