چرا ایجاد نرم افزار آرشیو دارد انقدر طول می کشد؟

ایجاد آرشیوی که OTW (سازمانی برای آثار دگرگون شونده) مدنظر دارد پروسه ای ساده نیست. ما برای ایجاد آرشیو از نرم افزارهایی که موجود هستند استفاده نمی کنیم، بلکه در حال ساختن یک نرم افزار آرشیو جدید و متن باز هستیم که حول نیازهای هواداران طراحی شده است، که می تواند به آسانی نگهداری شده و از آن دوباره استفاده شود و همچنین توانایی رسیدگی به میلیون ها داستان را توسط صدها هزار کاربر به صورت همزمان داشته باشد.

این کار توسط گروهی از داوطلبان، شامل گروهی از کارآموزان که مشغول یادگیری کدنویسی و نگهداری از کد هستند، می شود که به ایجاد جامعه ی کدنویسان هوادار کمک می کنند. این گروه، کسانی هستند که در آینده به نگهداری از نرم افزار آرشیو کمک خواهند کرد. به عبارت دیگر، ما نه تنها در حال ساختن نرم افزار آرشیو هستیم بلکه در حال ساختن سازندگان آن نیز هستیم.

همچنین، ما زمانی را برای ایجاد سیاست هایی دوستدار هواداران و همه جانبه با استفاده از نظرات هواداران، تا جایی که ممکن است، صرف کرده ایم. شما می توانید نتایج این کار را در شرایط استفاده از خدمات ما بر روی Archive of Our Own – AO3 (آرشیوی از آن خودمان) ببینید.

بنابراین، زمانی طول می کشد تا ما بتوانیم این کار را انجام دهیم ولی ما کاملا ایمان داریم که این موضوع ارزشش را دارد. شما می توانید روند پیشرفت AO3 را بر روی وبلاگ و یا خبرنامه ی ما دنبال کنید. اگر می خواهید شما هم جزئی از این کار باشید، با کمیته ی داوطلبین و استخدام تماس بگیرید.

Comments are closed.