چرا ارزشها و بیانیه های ماموریت ها بر روی هواداران مؤنث متمرکز اند؟

ریشه های OTW (سازمانی برای آثار دگرگون شونده) در یک جامعه ی هوادارانه که تاریخی طولانی به عنوان جامعه ای که بیشتر توسط زنان تشکیل شده دارد. امروز، به دلیل وجود اینترنت و تکنولوژی جدید این جامعه و علایقش به سرعت در حال رشد در مسیرهای مختلفی است و با سایر جوامع هوادارانه با تاریخچه های متفاوت تلاقی می کند. ما درباره ی مسیری که جامعه ی ما در آن در حال گسترش و آشنایی با سایر انواع فرهنگ ریمیکس است مشتاق و امیدواریم؛ و ما از هرکسی که بخواهد کاری که ما انجام می دهیم را انجام دهد استقبال می کنیم. در همین زمان برای ما مهم است که اذعان کنیم که این جامعه ی خلاق مکانی است که به قوت توسط سلایق زنان ایجاد شده و شکل گرفته است؛ به خاطر اینکه از لحاظ تاریخی این چیز بسیار نادر و شگفت انگیزیست.

OTW به تمامی هواداران و تمامی مشارکتهای آنها صرف نظر از جنسیت آنها ارج می نهد. به خاطر اینکه OTW از فعالیت های هوادارانه و دگرگون شونده ای که از لحاظ تاریخی در یک فرهنگ زنانه ریشه داشته رشد کرده است، ما به خصوص به آن تاریخچه ی مشارکت زنان و فعالیت هایی از فندوم که توسط کار زنان شکل گرفته است ارج می نهیم.

بسیاری از سازمانها مانند Comic Book Legal Defense Fund (صندوق دفاع حقوقی کمیک بوک)، Academy of Machinima Arts & Sciences (آکادمی هنر ها و علوم مکینیما) و Electronic Frontier Foundation – EFF (بنیاد مرز الکترونیک) بر روی مسائل و علائق فندوم تمرکز کرده اند؛ اما OTW خصوصا بر روی مسائل مربوط به آثار دگرگون شونده ای که فن فیکشن، فن ویدیو و فن آرت هستند متمرکز شده است.

Comments are closed.