من یک خالق حرفه ای هستم. آیا من باید از خواندن یا تصدیق آثار هوادارانه ی اقتباس شده از آثارم بپرهیزم؟

اساسا این یک تصمیم فردی است. اگر با خواندن و دیدن آثار هوادارانه ای که بر اساس آثار شما هستند ناراحت می شوید پس این کار را نکنید.

گاهی اوقات به خالقان اصلی اثر توصیه می شود که از خواندن یا تصدیق فن فیکشن هایی که آثار آنها را دگرگون می کنند اجتناب کنند؛ زیرا از لحاظ تئوری این امکان پذیر است که یک نویسنده داستانی را بخواند، بر اساس آن داستانی مشابه را خلق کند و سپس با ادعایی از طرف یک هوادار مبنی بر اینکه او اثر آن هوادار را کپی کرده است مواجه شود. دلایل زیادی وجود دارند که ریسکهایی اینچنین را کم اهمیت برشمرد، حداقل در این زمینه که بر اساس قانون پرونده های ایالات متحده همه چیز به نفع نویسنده ی اولیه است: هیچ دادگاهی ادعایی مبتنی بر اینکه اثری که بعدا توسط نویسنده ی اولیه در جهانی یکسان خلق شده است اثر هوادارانه را نقض می کند را رسیدگی نمی کند. علاوه بر این، زمانی که افراد با شرایط اولیه یکسان کاری را آغاز می کنند، این اصلا تعجب برانگیز نیست که به ایده هایی مشابه برسند. اما قانون کپی رایت ایالات متحده از تشریح دقیق یک ایده محافظت می کند، نه ایده ها. بنابراین اگر یک اثر هوادارانه به یک اثر بعدی در یک جهان یکسان شباهت داشته باشد، تشابه ایده ها (مثلا مانند روشی که چوب های جادو در هری پاتر کار می کنند) برای یک ادعای کپی رایت کافی نیست.

اما اینکه یک فرد نتواند ببرد به این معنی نیست که احتمال تهدید به تعقیب قانونی نیز حذف شده است. مشکل اصلی اینست که اصلا نیازی به یک اثر هوادارانه برای ایجاد چنین تهدیدی نیست! اگر یک نویسنده پیام هایی از طرف هواداران یا کامنت های آنلاین را بخواند ممکن است با ایده های هواداران درباره ی اینکه چه چیزی باید بر سر کاراکترها بیاید مواجه شود؛ اگر آنها کتابهای دیگر را بخوانند، ممکن است با یک داستان یا کاراکتری مشابه با داستان یا کاراکتری که ممکن است در آینده استفاده کنند مواجه شود. در حقیقت، پرونده های معمول تعدی نویسنده در مقابل نویسنده شامل ادعاهایی است که می گویند یک اثر از اثری که کاملا بی ربط است کپی کرده است.

ماموریت OTW (سازمانی برای آثار دگرگون شونده) شامل تشریح کردن و توضیح دادن تفاوت بین ایده ها و بیان آنهاست. مردم زیادی ممکن است ایده ی یکسانی راجب اینکه چه اتفاقی باید در فصل بعدی House رخ دهد داشته باشند؛ ولی اگر آنها داستان های متفاوتی بنویسند که این ایده ی یکسان را متفاوت بیان کنند، دیگر این داستان ها با یکدیگر تعدی نمی کنند.

Comments are closed.