من یک آرشیو را اداره می کنم و علاقه‌مندم از آن در AO3 نسخه ی پشتیبان بگیرم یا آن را وارد AO3 کنم. باید چه کار کنم؟

با Open Doors (درهای باز) برای دسترسی به ابزار واردکننده (importer) تماس بگیرید. لطفا در صورتی که نیازهای خاصی دارید از آغاز به ما اطلاع دهید — برای مثال، اگر شما می خواهید که ما وظیفه ی نگهداری از دامین قبلی را برعهده بگیریم یا اگر آرشیو شما دارای محتوای چندرسانه ای است.

Comments are closed.