من مهارت ها یا تجربه ای که نقش های موجود نیاز دارند را ندارم. آیا باز هم می توانم درخواست دهم؟

با وجود اینکه ما از داوطلبانی که به دنبال کسب تجربه های جدید هستند استقبال می کنیم، بعضی از نقش های ما واقعا به مهارتها و تجربه های مشخصی نیاز دارند. توانایی ما برای پذیرفتن مبتدیان برای نقش های بخصوص نیز ممکن است متفاوت باشد؛ این امر بستگی به این دارد که چه تعداد داوطلب باتجربه آزاد هستند که بتوانند آنها را آموزش دهند. تجربه و زمان لازم برای هر جایگاه در توضیحات آن جایگاه ذکر شده است.

ما شما را تشویق می کنیم که همچنان به پیج داوطلبی ما برای نقش های آزادی که با شرایط شما همخوانی دارند سر بزنید. اگر شما در مورد نیازمندی های یک نقش سوالی دارید حتما با کمیته ی داوطلبین و استخدام تماس بگیرید.

Comments are closed.