من در ایالات متحده زندگی نمی کنم. آیا چیزی معادل استفاده ی عادلانه در کشور من وجود دارد؟ تفاوت های آن با استفاده ی عادلانه در ایالات متحده چیست؟

بیشتر کشورها در مورد حقوق کپی رایت برای اهداف مختلفی استثناهایی دارند. در اروپا عنوانی که معمول تر است “معامله ی عادلانه” است. تفاوت کشورها در زمینه ی چگونگی رفتار آنها در مورد گستره ی کپی رایت و استثناهای آن است.

به عنوان مثال، در کانادا، دفاع از تقلید مسخره آمیز به صورت خاص در برابر نقض کپی رایت به رسمیت شناخته نمی شود، اما در شرایط مناسب می توان آن را معامله ی عادلانه محسوب کرد. استرالیا در مورد آزادی بیان مصونیت های محدودی دارد. نظر گوورز در مورد مالکیت معنوی در بریتانیا قرار است که تغییراتی در قوانین انگستان در زمینه ی تقلیدهای مسخره آمیز و استفاده های دگرگون شونده ایجاد کند.

به عبارت دیگر، این موضوع پیچیده است و همواره در حال تغییر.

Comments are closed.