من به نقشی علاقه‌مندم که در حال حاضر در لیست موجود نیست. آیا علیرغم این موضوع من می توانم درخواست دهم؟

در حال حاضر ما فقط درخواست ها برای نقش هایی که در لیست آمده اند را می پذیریم. بخشی از پروسه ی ما اینست که فقط برای نقش هایی استخدام کنیم که می توانند داوطلبان جدید بپذیرند و توانایی آموزش داده شدن و آمادگی پیوستن به سازمان را دارند. اما ما شما را تشویق می کنیم که برای در دسترس بودن نقشی که به آن علاقه‌مندید حواستان به پیج داوطلبی و اخبار OTW (سازمانی برای آثار دگرگون شونده) باشد. اگر شما سوالات خاصی در مورد نقش ها دارید می توانید با کمیته ی داوطلبین و استخدام تماس بگیرید.

Comments are closed.