من اهدای کمک مالی تکرار شونده انجام داده ام. آیا می توانم بعد از اینکه مجموع اهدای کمک های مالیم به حد نصاب برسد هدیه تشکر دریافت کنم؟

بله! لطفا با تیم توسعه و عضویت تماس گرفته و هدیه ای که دوست دارید را به ما اطلاع دهید. هنگامی که شما به آن حد نصاب رسیدید، ما هدیه را برای شما ارسال خواهیم کرد.

Comments are closed.