من الان نمی توانم کمک مالی اهدا کنم ولی می خواهم از کار شما حمایت کنم. می توانم به جای آن برای OTW داوطلب شوم؟

تمامی موقعیت های آزاد کنونی ما در صفحه ی داوطلب شدن لیست شده اند. اگر موقعیتی که به آن علاقه مندید در این زمان لیست نشده است بعدا دوباره به این صفحه سر بزنید و حواستان به موقعیت های باز جدید باشد. ما همیشه اطلاعات راجع به موقعیت های جدید را در رسانه های خبری OTW (سازمانی برای آثار دگرگون شونده) منتشر می کنیم.