منظور شما از آثار دگرگون شونده چیست؟

یک اثر دگرگون شونده یک چیز موجود را به چیزی با هدف، احساسات و درک و نحوه ی بیان جدید تبدیل می کند.

آثار هوادارانه شامل فن فیکشن، داستانهایی درباره افراد واقعی، ویدیوهای هوادارانه و فن آرت می شود. OTW (سازمانی برای آثار دگرگون شونده) به تمامی انواع آثار دگرگون شونده علاقه‌مند است ولی اولویت ما پشتیبانی و دفاع از آثاری خواهد بود که بر روی آرشیو ما میزبانی می شوند و هوادارانی که آنها را خلق می کنند.

Comments are closed.