فنلور چیست؟

فنلور یک ویکیپدیا است—یک وبسایت که چندین نویسنده دارد—که هر هواداری می تواند در آن مشارکت داشته باشد. هدف ما اینست که هم تاریخچه و هم وضعیت کنونی جوامع هوادارانه ی مان—مانند آثار، فعالیت ها، واژگان هوادارانه و خود هواداران و رویدادهای مربوط به آنها—را ثبت کنیم. برای اطلاعات بیشتر صفحه ی درباره ی فنلور و سوالات متداول فنلور را ببینید.

Comments are closed.