فرق بین اهدای کمک مالی برای عضویت با اهدای کمک مالی بدون عضویت چیست؟

یک اهدای کمک مالی جهت عضویت، شما را به عضوی از OTW (سازمانی برای آثار دگرگون شونده) تبدیل می کند، به این معنی که شما می توانید در انتخابات سالانه ی ما برای هیئت مدیره رای دهید. برای اطلاعات بیشتر در مورد پروسه ی انتخابات ما لطفا به وبسایت انتخابات OTW سر بزنید یا با تیم انتخابات تماس بگیرید.

یک اهدای کمک مالی بدون عضویت علیرغم اینکه بسیار مورد قدردانی است، شما را به عضویت OTW در نمی آورد و هیچ مزیتی برای رای دادن به شما نمی دهد.

Comments are closed.