طول دوره ی یک عضویت چقدر است؟ از کجا بدانم که می توانم رای دهم؟

عضویت شما به مدت یک سال از جدیدترین اهدای کمک مالیتان اعتبار دارد. اگر انتخاب کنید که به عضویت OTW در بیایید و اهدای شما قبل از تاریخ قطع عضویت ها برای انتخابات آن سال دریافت شود، که توسط تیم انتخابات OTW منتشر می شود، شما می توانید رای دهید.

اگر مطمئن نیستید که آخرین بار کی رای داده اید لطفا با تیم توسعه و عضویت تماس بگیرید. اگر در مورد تاریخ قطع عضویت یا پروسه ی انتخابات سوالی دارید لطفا با کمیته ی انتخابات تماس بگیرید.

Comments are closed.