بعد از اینکه من یک فرم درخواست را ارسال کنم چه اتفاقی می افتد؟

این موضوع بستگی به نوع نقشی که شما به آن علاقه‌مندید دارد. بعد از اینکه شما دکمه ی ارسال را فشردید، پیج به شما اطلاعاتی را در مورد مراحل بعدی نشان خواهد داد و پیام تاییدیه ی اتوماتیکی به شما ارسال خواهد شد.

برای نقش هایی که جایگاه های موجود زیادی دارند (به معنی یک دسته ی داوطلبی مانند ترجمه و بررسی تگ ها): کمیته ی داوطلبین و استخدام درخواست ها را به رئیس کمیته ی مربوطه و یا رهبرهای دسته های داوطلبی می فرستد. آنگاه رئیس کمیته با متقاضیانی که ممکن است در آینده موثر واقع شوند مصاحبه می کند تا از مناسب بودن آنها برای نقششان آگاهی یابد. ما به متقاضیان نتایج درخواست هایشان را در اسرع وقت اطلاع خواهیم داد.

برای نقش هایی که فقط به دنبال تعداد مشخصی افراد می گردند (مانند نقش های کارمندی): کمیته ی داوطلبین و استخدام درخواست های همه را ذخیره می کند و در پایان دوره ی استخدام آنها را به رئیس کمیته ی مربوطه می فرستد. آنگاه رئیس کمیته با متقاضیانی که ممکن است در آینده موثر واقع شوند مصاحبه می کند تا فردی را پیدا کند که نقش های آزاد را به بهترین وجه ممکن انجام می دهد. ما به متقاضیان نتایج درخواست هایشان را در اسرع وقت اطلاع خواهیم داد.

Comments are closed.