آیا شما هویت های هوادارانه و هویت های حقیقی را در ویکیپدیای فنلور به هم مرتبط می کنید؟

فنلور دارای یک سیاست محافظت از هویت است که اطمینان حاصل می کند که هواداران بتوانند نامهای مستعار هوادارانه شان را از نام واقعیشان جدا نگه دارند، البته اگر بخواهند. علاوه بر این، OTW (سازمانی برای آثار دگرگون شونده) متعهد به حفاظت از حریم خصوصی هواداران است، چه آنها کاربران خدمات ما باشند، چه نباشند. اگر تغییری در ویکیپدیا ایجاد شده که هویت واقعی شما را به هویتهای هوادارانه ی شما بدون اجازه تان مرتبط می کند، لطفا با فنلور تماس بگیرید و ما سعی می کنیم با شما در زمینه ی حل این مشکل همکاری کنیم.

Comments are closed.