اگر اثر من در در Archive of Our Own (آرشیوی از آن خودمان) OTW منتشر شده باشد، چه قانونی بر روی آن اعمال می شود—قوانین محلی من در مورد استفاده ی عادلانه یا قوانین ایالات متحده؟

به خاطر اینکه OTW (سازمانی برای آثار دگرگون شونده) و سرورهایش در ایالات متحده قرار دارند ما باور داریم که قوانین ایالات متحده بر روی محتواهای Archive of Our Own – AO3 (آرشیوی از آن خودمان) اعمال می شود، حتی اگر نویسنده آن اثر ساکن یا تبعه ی کشوری دیگر باشد. اما ممکن است کشورهای دیگر ادعاهای متفاوتی در مورد گستره ی قوانینشان داشته باشند. احتمال دارد که قوانین کشوری که در آن متولد شده اید بر شما اعمال شود. ممکن است که برخی از بخش های سیاست های OTW گسترده تر یا شاید محدود کننده تر از یک حوزه ی قضایی خاص باشند.

سایر سازمانهایی که مخاطبانی بین المللی دارند با رژیم های مختلف حقوقی که کاربرانشان در آنها زندگی، کار و بازی می کنند سروکار دارند. برای مثال، Creative Commons یک پروسه ی چند مرحله ای برای انتقال بین المللی مجوز هایشان ایجاد کرده است؛ به این صورت که “هم مجوزها را از نظر زبانی ترجمه کنند و هم از لحاظ قانونی آن را با یک حوزه ی قضایی خاص تطبیق دهند.

به صورت ایده‌آل ما دوست داریم که بتوانیم پروسه ای مشابه را در OTW ایجاد کنیم، ولی در حال حاضر ما خوشحالیم که می توانیم با دوستانمان در بنیاد مرز الکترونیک (EFF) در زمینه ی وکالت مدافعی قانونی خارج از ایالات متحده کار کنیم. اگر شما دوست دارید بر روی مسائل حقوقی خارج از ایالات متحده یا آموزش در این زمینه کار کنید لطفا با کمیته ی داوطلبین تماس بگیرید.

Comments are closed.