از چه کسانی برای استفاده از خدمات OTW و داوطلب شدن استقبال می شود؟

ما از هرکسی که بخواهد درباره ی منابع (نمایشها، گروهها، بازیکنان ورزشی، انیمه و غیره) و فندوم بحث کند استقبال می کنیم. ما از هرکس که خلق می کند یا از فن فیکشن، ویدیوها، فن آرت ها و سایر آثار دگرگون شونده لذت می برد استقبال می کنیم.

Comments are closed.