آیا OTW نماینده ی تمامی فندوم است؟

OTW (سازمانی برای آثار دگرگون شونده) نه می خواهد نه می تواند برای تمامی فندوم سخن بگوید: فندوم صرفه نظر از اینکه چگونه آن را تعریف کنید، وسیع است. در زمان حال OTW می خواهد که یک خانه ی کاربردی، قابل جست و جو، قابل اعتماد و پایدار برای تمامی فن فیکشن ها صرفه نظر از رتبه بندی و فندومی که به آن تعلق دارند فراهم کند و در طولانی مدت این خانه را برای سایر آثار هوادارانه نیز گسترش دهد. برای انجام این کار ما برای برپا کردن یک زیربنای دفاع پذیر و پایدار تلاش می کنیم—که آن سازمان OTW است.

ما از تمامی فندومها در پروژه های OTW استقبال می کنیم که شامل Archive of Our Own – AO3 (آرشیوی از آن خودمان)، مجله ی Transformative Works Cultures – TWC (آثار و فرهنگ های دگرگون شونده) و ویکیپدیای فنلور می شوند. همه ی ما در تلاشیم تا آثار هوادارانه ی دگرگون شونده با سری مشکلات حقوقی مشترکی روبرو شوند؛ ما دوست داریم به هواداران همکارمان کمک کنیم تا با نامه های دستور توقف و عدم ادامه بجنگند یا اگر پرونده ی قانونی خوبی دارند و می خواهند آن را دنبال کنند، کمک حقوقی دریافت کنند.

ما تلاش می کنیم تا متحدانی بیابیم و قبل از اینکه مشکلی پیش بیاید روابطی را ایجاد کنیم و در آن واحد به دنیا توضیح می دهیم که نیازی نیست مشکلی وجود داشته باشد به خاطر اینکه هواداران مشتریان وفاداری هستند.

Comments are closed.