آیا OTW سعی دارد که قانون را تغییر دهد؟

نه. اگرچه قوانین پرونده ها در این زمینه محدود هستند، ما باور داریم که قانون کپی رایت کنونی از ادراک ما از فن فیکشن و استفاده ی عادلانه پشتیبانی می کند.

آنچه ما به دنبالش هستیم گسترش دادن دانش در زمینه ی حقوق خالقان هوادار و کاهش دادن سردرگمی و عدم قطعیت خالقان هوادار و خالقان حرفه ای در مورد استفاده ی عادلانه و چگونگی اعمال شدن آن بر آثار هوادارانه است. یکی از اسوه های ما بیانیه ای در مورد بهترین نمونه های استفاده ی عادلانه توسط فیلم سازان مستند است که در مورد شفاف سازی نقش استفاده ی عادلانه در فیلم سازی مستند کمک کرده است.

Comments are closed.