آیا OTW از تجاری سازی فن فیکشن پشتیبانی می کند؟

اول از همه ماموریت OTW (سازمانی برای آثار دگرگون شونده) اینست که خالقان هواداری را که خالصا برای عشق کار می کنند، آثارشان را رایگان در اقتصاد مجانی فندوم به اشتراک می گذارند، که می خواهند جزئی از جامعه ی هوادارانه باشند و با دیگر هواداران ارتباط برقرار کرده، جشن بگیرند و به آثار رسانه ای ای که از آنها لذت می برند پاسخ دهند، حمایت کند.

این هواداران اجتماعاتی فعال و پر جنب و جوش حول آثاری که آنها را جشن می گیرند ایجاد می کنند، هزینه ی زیادی را برای اثر اصلی و کالاهای تجاری مربوط به آن خرج می کنند و دیگران را به خریدن آنها تشویق می کنند. آنها با اثر خالق اصلی رقابت نمی کنند و در حقیقت تلاش می کنند تا آن را ترویج دهند.

اگرچه بعضی از آثار دگرگون شونده به صورت قانونی در فضای تجاری و سودمند در جریان هستند — مانند تقلید مسخره آمیزی همچون The Wind Done Gone (باد دیگر رفته) (نقل مجدد Gone with the Wind (بر باد رفته) از زاویه دید یک برده)، بررسی های منتقدانه که به صورت گسترده از اثر اصلی نقل قول می کنند، “راهنماهای غیرمجاز” و غیره — این واقعا کاری نیست که نویسندگان فن فیکشن و خالقان هوادار به صورت کلی انجام می دهند یا به دنبال انجام آن هستند. ما فقط می خواهیم که از سرگرمی مان و اجتماعاتمان لذت ببریم و آثار خلاقانه مان را به اشتراک بگذاریم بدون اینکه همواره تهدید اینکه یک وکیل متعصب در یک سازمان برای ما دستور توقیف و عدم ادامه بفرستد؛ دستوری که بر پایه ی مسائل حقوقی نیست بلکه بر اساس وزن نامتناسب پولی که دارند می باشد.