آیا کمک های مالی اهدا شده به OTW مشمول کسر مالیات می شوند؟

بله، در ایالات متحده. IRS ایالات متحده وضعیت معاف از مالیات و بدون سود OTW (سازمانی برای آثار دگرگون شونده) را تایید کرده است. یکی از منافع وضعیت بدون سود ما اینست که هر کمک مالی ای که شما به سازمان اهدا می کنید، شامل حق عضویت 10 دلار آمریکایی OTW شما، اکنون در ایالات متحده مشمول کسر مالیات می شود! حتی بهتر از این، کمکهای مالی سابق شما تا تاریخ ثبت ما یعنی 5 سپتامبر 2007 مشمول کسر مالیات می شوند.

لطفا دقت کنید که اگر شما خارج از ایالات متحده قرار دارید مشارکت شما ممکن است مشمول کسر مالیات بشود یا نشود. شما باید با یک مشاور مالیاتی مشورت کنید و ببینید که آیا هدیه به یک سازمان معاف از پرداخت مالیات و بدون سود بر اساس US 501(c)(3) تحت قوانین محلی شما واجد شرایط کسر مالیات می شود یا خیر.

Comments are closed.