آیا پروژه ی وکالت مدافعی قانونی OTW تمایل دارد به هوادارانی که خارج از ایالات متحده هستند و قوانین کپی رایت برایشان متفاوت است کمک کند؟

ما کاملا تمایل داریم که به آنها کمک کنیم اگر بتوانیم فردی را با دانش حقوقی لازم پیدا کنیم. خوشبختانه دوستان ما در بنیاد مرز الکترونیک (EFF) تلاش زیادی می کنند تا تجربه و تخصص حقوقی را در سطح جهانی پرورش و توسعه دهند و ما قصد داریم در چنین شرایطی از آنها کمک بگیریم. در هر حالت، ایالات متحده یا غیر ایالات متحده، ما بر اساس حقایق و منابعمان تلاشمان را خواهیم کرد.

Comments are closed.