آیا می توانم کمک مالی تکرار شونده ای که قبلا برنامه ریزی کرده بودم را کنسل کرده، مبلغ یا کارت اعتباری آن را تغییر دهم؟

برای کنسل کردن یک اهدای کمک مالی تکرار شونده در پی پال “last contribution” (آخرین مشارکت) را انتخاب کرده و به “Manage payments for …,” (مدیریت پرداخت ها برای …،) یا برگه ی پرداخت ها در صفحه ی تنظیمات پی پالتان مراجعه کنید. اهدای کمک های مالی تکرار شونده قابل ویرایش نیستند. اگر می خواهید یک کمک مالی تکرار شونده را تغییر دهید باید اول آن را کنسل و سپس یک کمک مالی تکرار شونده ی جدید را تنظیم کنید.

برای تغییر کارت اعتباری استفاده شده در یک اهدای کمک مالی، شما به اصلاح جزئیات تراکنش پی پال نیاز دارید. برای اطلاعات بیشتر در این زمینه به راهنمای پی پال مراجعه کرده و برای کمک با پشتیبانی پی پال تماس بگیرید.

Comments are closed.