آیا می توانم به صورت پول نقد یا حواله کمک مالی اهدا کنم؟

بله، اگر اهدای کمک مالی شما به صورت دلار آمریکا باشد، اما پول نقد و حواله فقط به عنوان کمک مالی بدون عضویت قبول می شوند. در صورتی که می خواهید عضویت داشته باشید، ما باید بتوانیم پرداخت شما را با یک حساب بانکی یا یک کارت اعتباری مرتبط کنیم تا بتوانیم برای برگزاری انتخابات تایید کنیم که شما یک شخص حقیقی هستید و یک فرد یکتا.

برای اهدای کمک مالی، مبلغ را به آدرس زیر بفرستید:

Organization for Transformative Works, Inc.

228 Park Ave S #18156

New York, New York 10003-150

USA

اگر سوالی در این زمینه دارید، لطفا با تیم توسعه و عضویت تماس بگیرید.

Comments are closed.