آیا می توانم برای کس دیگری عضویت هدیه بخرم؟

برای اطمینان حاصل کردن از اینکه تمامی اعضای رای دهنده ی OTW (سازمانی برای آثار دگرگون شونده) واقعا افرادی حقیقی هستند تا اینکه ما بتوانیم انتخابات عادلانه ای برگزار کنیم، نمی توانیم به عضویت های هدیه اجازه دهیم. از اینکه شما به افتخار دیگران از طریق فرم ما اهدای کمک مالی انجام دهید استقبال می شود ولی این اهدای کمکهای مالی به آنها عضویت اعطا نمی کند.

Comments are closed.