آیا می توانم از طریق چک کمک مالی اهدا کنم؟ باید آن را به کجا بفرستم؟

بله، اگر ساکن ایالات متحده هستید. متاسفانه، در حال حاضر ما نمی توانیم چک هایی که از خارج ایالات متحده ارسال می شوند را بپذیریم. لطفا فرم اهدای کمک مالی ما را پر و گزینه ی “I will send payment by check” (من پرداخت را از طریق چک ارسال می کنم) را انتخاب کرده و چکتان را به آدرس زیر بفرستید:

Organization for Transformative Works, Inc.

228 Park Ave S #18156

New York, New York 10003-150

USA

کمک های مالی ای که از طریق چک انجام می شوند ممکن است تا 3 هفته طول بکشد تا واریز شوند. اگر سوالی دارید لطفا با تیم توسعه و عضویت تماس بگیرید.

Comments are closed.