آیا من می توانم یک اکانت بر روی AO3 داشته باشم؟

Archive of Our Own – AO3 (آرشیوی از آن خودمان) در نوامبر 2009 وارد مرحله ی آزمایشی (بتا) عمومی شد. برای ایجاد یک اکانت شما به یک دعوتنامه نیاز دارید. ما از سیستم کد دعوت استفاده می کنیم برای اینکه AO3 بتواند به صورت قابل کنترلی رشد کند. ما باید اعضا را به تدریج اضافه کنیم تا تعداد اکانت هایمان بیش از توانایی های سخت افزاری ما، پهنای باند و بیش از آنچه کمیته ی کمک و پشتیبانی ما می تواند از عهده ی آن برآید، رشد نکند. این به ما کمک می کند که همه ی کسانی که از AO3 استفاده می کنند بهترین تجربه ی ممکن را داشته باشند. زمانی که شما یک ایمیل دعوتنامه دریافت کردید، بر روی لینکی که در ایمیل ارائه شده کلیک کنید تا به صفحه ی ایجاد اکانت بروید. اگر لینک دعوتنامه ی شما توسط یک کاربر دیگر ارائه شده باشد، کلیک بر روی این لینک شما را به مکان درستی منتقل می کند.

Comments are closed.