מה קורה מרגע הגשת טופס בקשה להתנדבות?

זה תלוי בסוג התפקיד שעבורו נשלחה הפניה. לאחר השליחה, תוצג הודעה עם מידע כללי על המשך התהליך, ואישור שליחת הפניה יישלח אליכן בדוא”ל.

לתפקידים מרובי תקנים (למשל מאגרי מתנדבות, דוגמת צוותי תרגום או מיון תגיות): ועדת גיוס והתנדבות מעבירה את הטופס ליו”ר הוועדה המתאימה ו/או לראשי המאגרים הרלוונטיים. לאחר מכן, המתנדבות הפוטנציאליות נקראות לראיון עם יו”ר הוועדה, כדי לבדוק את התאמתן לתפקיד. ברגע שידועות לנו תוצאות תהליך הגיוס, אנו מודיעות על כך למתנדבות.

לתפקידים שיש להם תקנים בודדים (למשל תפקידי סגל): ועדת גיוס והתנדבות שומרת את הטפסים עד לסוף סבב הגיוס, ואז שולחת אותם לראשי הוועדות. לאחר מכן, המתנדבות הפוטנציאליות נקראות לראיון עם יו”ר הוועדה שאליה הן מבקשות להיכנס, ומתוכן נבחרות מי שנמצאו מתאימות ביותר לתפקיד. ברגע שידועות לנו תוצאות תהליך הגיוס, אנו מודיעות על כך למתנדבות.

Comments are closed.