מה לעשות במקרה שלא התקבל שום מענה לבקשת ההתנדבות?

לכל פניה אמורה להישלח תגובה אוטומטית בדוא”ל עם הסבר על המשך תהליך הגיוס. כדי להבטיח שההודעה תגיע ליעדה, אנו מבקשות מכן להוסיף את הדומיין *transformativeworks.org@ לרשימת השולחים הבטוחים.

אם ההודעה האוטומטית לא הגיעה תוך 48 שעות מרגע שליחת הפניה, בדקו בתיקיית הספאם, ואם ההודעה לא נמצאת שם, כתבו ל-volunteers@transformativeworks.org תוך ציון התפקיד שאליו ביקשתן להיכנס והשם בו השתמשתן בטופס.

Comments are closed.