מדוע יש צורך בתשלום דמי חברות על מנת להצביע בבחירות של ה-OTW?

כמו הרבה ארגונים ללא מטרות רווח, ה-OTW (ארגון למען יצירות טרנספורמטיביות) משתמש בדמי חברות כדרך פשוטה לבדוק שכל חברה בארגון היא היא ישות עצמאית. אם לא נעשה זאת, אותה משתמשת תוכל ליצור מספר חשבונות לקבלה לחברות, ולהצביע יותר מפעם אחת בבחירות דרך החשבונות השונים.

תשלומים אלו עוזרים גם לתמוך ב-OTW – לממן את עלויות התפעול של הארגון ושל המיזמים שלנו, כדי שלא ניאלץ לפנות למפרסמים או לחייב את המשתמשות שלנו בתשלום. בכוונתנו להשאיר את סף התרומה לקבלה לחברות נמוך, כדי להבטיח שדמי החברות לא ירתיעו אף אחת מלהצטרף לארגון, אבל אנחנו מקוות שמרבית החברות יתרמו יותר אם מתאפשר להן!

Comments are closed.