מדוע עליי למלא שם וכתובת מגורים בטופס התרומה? האם ניתן לתרום באופן אנונימי?

מסיבות משפטיות, עלינו לקשר כל תרומה לישות אינדיבידואלית ספציפית, כדי לוודא כי כל אחת נרשמת לחברות בארגון פעם אחת בלבד ומקבלת רק הזדמנות אחת להצביע בבחירות (כדי ללמוד עוד על הנושא, גשו למדוע יש צורך בתשלום דמי חברות על מנת להצביע בבחירות של ה-OTW?).

מידע זה נשמר אצלנו, ואנו שומרות על בטחונו בקפידה. לעולם לא נקשר את שמכן החוקי לזהותכן בקהילת המעריצות. פרטים נוספים זמינים במדיניות הפרטיות שלנו.

אם ברצונכן לתרום בלי לספק כתובת מגורים, תוכלו לבצע תרומה במזומן או בהמחאת דואר (אך ורק בדולר אמריקאי). תרומה זו לא תקנה לכן חברות בארגון. למידע נוסף, עברו להאם ניתן לתרום במזומן או בהמחאות דואר?

אם יש לכן שאלות נוספות בנושא, אנא פנו לוועדת פיתוח וחברות.

Comments are closed.