מה התוקף של חברות בארגון? איך אדע האם יש לי זכות הצבעה?

חברות בארגון תקפה לשנה מיום קבלת התרומה החדשה ביותר. אם תבחרו להצטרף לחברות ב-OTW (ארגון למען יצירות טרנספורמטיביות) ותרומתכן תתקבל לפני המועד האחרון להצטרפות עבור הבחירות של אותה שנה – המועד יפורסם על ידי ועדת בחירות – תוכלו להצביע.

לבירור מתי בוצעה התרומה האחרונה שלכן, אנא פנו לוועדת פיתוח וחברות. לשאלות על המועד האחרון לקבלה לחברות לפני הבחירות או על תהליך הבחירות עצמו, אנא צרו קשר עם ועדת בחירות.

Comments are closed.