כיצד ניתן להגדיר תרומה חוזרת (לתרום ___$ כל ___ חודשים)? האם ניתן לקבל חברות בארגון באמצעות תרומות חוזרות?

בקרו בטופס התרומה החוזרת שלנו כדי להגדיר תרומה חוזרת.

אם תבחרו באפשרות קבלה לחברות, תוכלו להתקבל כאשר סך כל התרומות החוזרות שלכן יגיע לסכום הסף הנדרש עבור קבלה לחברות.

Comments are closed.