האם עליי להשתמש בשם הקיים שלי בפאנדום או בשם המשתמשת שלי ב-AO3 אם בכוונתי להתנדב? האם חובה להשתמש בשם הקיים שלי ב-AO3 להתנדבות במיון תגיות?

מתנדבות מוזמנות לבחור לעצמן את השם שבו הן מזדהות בתוך הארגון. חלק מעדיפות להשתמש בזהות הפאנדומית שלהן, ואחרות מעדיפות להשתמש בשמן המלא, במיוחד אם הן מתכננות להכניס את ההתנדבות לקורות החיים. שתי האפשרויות קבילות, ואפשר גם לבחור שם חדש במיוחד למטרת ההתנדבות.

מי שמתקבלות למיון תגיות ואינן מעוניינות לקשור את פעילותן בוועדה לשם המשתמשת הקיים שלהן ב-Archive of Our Own – AO3 (ארכיון משלנו) יכולות לפנות לסגל הוועדה, ולקבל הזמנה לפתוח חשבון נפרד. שם המשתמשת ב-AO3 לא חייב להיות תואם לשם שבו תזדהו בתוך OTW (ארגון למען יצירות טרנספורמטיביות). שימו לב שחשבונכן ב-AO3 עשוי להיות מקושר לשמכן ב-OTW במסגרת הפעילות במיון תגיות.

חשוב לציין שיש תפקידים הכרוכים בעבודה עם ארגונים חיצוניים, ומשום כך תפקידים אלה מחייבים את המתנדבת להזדהות בשמה המלא. אם תפקיד מסוים מחייב הזדהות בשם מלא, הודעת הגיוס לאותו תפקיד תמיד תציין זאת.

Comments are closed.