כיצד ניתן לבטל תרומה חוזרת שהגדרתי בעבר, לשנות את סכום התרומה, או לשנות את כרטיס האשראי בו בחרתי להשתמש?

לביטול תרומה חוזרת, בחרו את התרומה האחרונה ב-PayPal וגשו ל-“Manage payments for…” (ניהול תשלומים ל…), או גשו לחלונית Payments (תשלומים) בדף ההגדרות של PayPal. אין אפשרות לשנות תרומות חוזרות. אם תרצו לשנות את הסכום המוגדר בתרומה, תצטרכו לבטל אותה ולהגדיר תרומה חדשה במקומה.

לשינוי כרטיס האשראי ממנו נגבית התרומה, תצטרכו לשנות את פרטי העסקה ב-PayPal. אנא גשו לעזרה של PayPal למידע נוסף בנושא, וצרו קשר עם התמיכה שלהם לסיוע.

Comments are closed.