האם ניתן לקנות חברות בארגון כמתנה למישהי אחרת?

על מנת להבטיח שכל הצבעה בבחירות של ה-OTW (ארגון למען יצירות טרנספורמטיביות) מגיעה מישות אינדיבידואלית ושהתהליך מתנהל באופן הוגן, אנחנו לא יכולות להרשות הענקת חברות כמתנה. ניתן לבצע תרומה לכבוד מישהי אחרת באמצעות הטופס, אבל תרומה שכזו לא תזכה אותה בחברות בארגון.

Comments are closed.