האם ניתן לייעד את התרומה שלי עבור מיזם מסוים של ה-OTW או עבור הוצאה ספציפית?

נכון לעכשיו, אין אפשרות לייעד תרומות למיזם יחיד של ה-OTW (ארגון למען יצירות טרנספורמטיביות) או להוצאה מסוימת. ישנן מספר הוצאות שאינן מתרכזות במיזם אחד בלבד, ובמקום זאת קשורות לארגון כולו: למשל, התוכנה בה משתמשות המתנדבות שלנו על מנת לערוך פגישות וליצור תכניות; אחסון השרתים האחראים הן על התיעוד הפנימי שלנו והן על התוכן ב-Archive of Our Own – AO3 (ארכיון משלנו); וחומת האש המגנה על Fanlore (פאנלור), על AO3 ועל המידע הפנימי שלנו. כל התרומות הולכות לשימור ותפעול כל אלו ועוד מיזמים של ה-OTW.

Comments are closed.