האם ניתן להתנדב למספר תפקידים בו-זמנית?

כן, ורבות מסגל הוועדות ב-OTW (ארגון למען יצירות טרנספורמטיביות) משמשות בתפקידים נוספים. לפני שתציעו את עצמכן לכמה תפקידים במקביל, אנו מציעות לבדוק ולשקול את דרישות התפקידים ואיך הם ישתלבו זה עם זה – ועם הזמן הפנוי שלכן. התנדבות במספר תפקידים תורמת רבות ל-OTW וגם לאותן מתנדבות המשמשות בתפקיד כפול, אך אין לנו שום כוונה להעמיס על המתנדבות שלנו יותר ממה שהן יכולות לעמוד בו. כל תיאורי התפקידים שאנו מפרסמות כוללים הערכה של הזמן הדרוש לביצועם, כדי לעזור למתנדבות לבחור את התפקידים שהן נוטלות על עצמן בצורה מושכלת. לפני התנדבות לתפקיד נוסף, מומלץ גם להתייעץ עם יו”ר הוועדה של התפקיד הנוכחי.

Comments are closed.