האם חברות בארגון תתן לי הזמנה ל-AO3?

לא. חברות ב-OTW (ארגון למען יצירות טרנספורמטיביות) וחשבונות Archive of Our Own – AO3 (ארכיון משלנו) אינם מקושרים בשום צורה. אם ברצונכן ליצור חשבון ב-AO3, אנא הצטרפו לרשימת ההמתנה לקבלת הזמנה. תרומות ל-OTW מסייעות לנו לשמור על תפקודו ופעולתו של AO3, אבל אנחנו מחויבות למטרתנו לשמור על AO3 כשירות חינמי לחלוטין. אין קשר בין תרומות אישיות לחשבונות AO3.

אם יש לכן שאלות על הזמנות ל-AO3, אנא פנו לצוות התמיכה של AO3.

Comments are closed.