אין לי את הכישורים או הניסיון לתפקידים הפנויים כרגע. האם אוכל להציע את עצמי בכל זאת?

לרוב אנו מעודדות מתנדבות שרוצות ללמוד דברים חדשים במסגרת ההתנדבות בארגון, אך יש תפקידים הדורשים כישורים מסוימים או ניסיון רלוונטי. פתיחות של תפקיד למתנדבות ללא ניסיון תלויה גם בצוות הקיים וכמה הוא זמין להכשיר מתנדבות חדשות. תנאי הסף ודרישות הזמן של כל תפקיד מפורטים בהודעות הגיוס.

אנו ממליצות לבדוק מדי פעם את דף ההתנדבות, ולראות אם עלתה הודעת גיוס לתפקיד התואם את רמת ההכשרה שלכן. אם יש לכן שאלות לגבי תנאי הסף של תפקיד מסוים, אתן מוזמנות להפנות אותן אל ועדת גיוס והתנדבות.

Comments are closed.