Што е Фанлор?

Фанлор е вики-страница — веб-страница која ја уредуваат повеќе автори — на која можат да придонесуваат сите фанови. Нашата цел е да ја забележиме и историјата и сегашната состојба на нашите фан-заедници — фан-дела, активности, терминологија, поединечни фанови и фановски настани. За повеќе информации погледнете ја страницата За Фанлор и ЧПП на Фанлор.

Comments are closed.