Шта је тачно поштена употреба (‘fair use’)?

Поштена употреба је право да се на неки начин користи материјал заштићен ауторским правима без тражења дозволе, или плаћања. То је основно ограничење закона о ауторским правима које штити слободно изражавање. ‘Fair use’ је америчка фраза, иако сви закони о ауторским правима имају нека ограничења која спречавају ауторска права да постану приватна цензура.

Поштена употреба подржава употребе које (1) нису комерцијалне и не продају се за било какав профит; (2) су трансформативне, односно дају ново значење и поруке оригиналу; (3) су ограничене, не копирају целину оригинала; и (4) нису замена за оригинално дело. Ни један од ових услова није апсолутно неопходан за поштену употребу, али сви помажу, и верујемо да фан радови као они на Archive of Our Own – AO3 (Нашој сопственој архиви) јасно спадају под поштену употребу на основу свих ових услова.

Comments are closed.